Faktaruta

1 av 5 är högkänslig

Högkänslig ÄR

att vara

sensibelt

begåvad

 

VÅR FAKTARUTA:

 

För att verka som coach inom HSP-coachen, är coachen certifierad. Att vara certifierad innebär att personen tagit examen inom verktyget coaching via internationellt godkända (ackrediterade) organisationer + haft en större mängd enskilda, professionella klientsamtal. Det finns ett flertal olika skolor inom coaching, som var och en fokuserar på sina specialiteter. ICF är en, CTI en annan, och NLP en tredje. Alla har det gemensamt, att de utbildar yrkesprofessionella coacher.

 

Coacherna  Leo Selmerhagen och Karin E Nylund Hedberg, har sin utbildning via ackrediterade CoachUtbildningar i Sverige .

 

Vi har dessutom:

 

Vana vid Ledarroller

Coacherna har ett långt, mångsidigt yrkesliv bakom sig ledande roller – dvs en stabil grund att stå på för att bygga förtroende och relationer som coach. De har även varit arbetslösa pga olika kriser som t.ex bankkrisen på 90-talet, IT-krisen 2001, strukturförändringar inom Ericsson och därmed själva fått satsa på nya karriärer. Lägg därtill egenskaper som berör såväl empatiskt som ärligt – och modiga att vara generösa.

 

Coach-och karriärerfarenhet

Leo var med och startade coachutbildning i Malmö via företaget Coachcompagniet 2005 och verkade som mentorcoach inom utbildningen, samt byggde modellen för CoachPool. Leo införde coaching som verktyg och stöd i och efter rekryteringar i rekryteringsföretaget P2B. Leo var med och la upp strategier för Karriärcenter på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och har väglett långtidsarbetslösa mot nya mål, via projekt inom Folkuniversitet och egna företaget LeoCoaching. Under åren 2009-2011, skedde karriärcoachuppdrag inom regeringens och Af:s stora satsning på personliga coacher till alla som blir arbetslösa i finanskrisens spår… Leo har även fokus på att även starta kurser för män - i frigörande konst via Vedic Art (www.karleoarts.se). Under 2016 genomför Leo ett Mentorprogram - www.universalhearts.se

 

Karin har länge verkat som Resan terapeut och personlig coach med hela Sverige som arbetsfält. Den senaste tiden med fokus på kvinnlig utveckling, dvs skapa former för nya tankar och vägar utifrån kvinnliga perspektiv. Som fortsättning på denna väg genomförde  Karin under 2013 en vägvisning att bli ambassadör i Sverige för www.braveheartwomen.com.

 

Åren 2013 - 2015 - verkade Karin E Nylund Hedberg på heltid som stöd för flyktingar-  via företag, som är anslutna till Arbetsförmedlingen. Under 2012 även som stöd till även långtidsarbetslösa och för ungdomar. Under 2016 genomför Karin ett Mentorprogram inom www.universalhearts.se

 

 

HSP Coachen har främst Skåne som arbetsområde, och för mer eller mindre gratis sammankomster i Benestad, så måste vi däremot ta milersättning och komma till en gratis lånad lokal på andra ställen i länet. Vi stöttar dig utan vinst - men kan inte täcka kostnader ur egen ficka. Där finns en ansträngd gräns....

 

 SÅ - >

 

VAD - anser DU att Ditt Värde är - vad känns bekvämt för dig att samverka med oss?

 

Vi kan säkert kännas som ett märkligt alternativ till ett vinstdrivande företag... HSP-coachen är inget företag - vi är en gemensam energirörelse - bortom traditionella modeller - för att vi gemensamt ska kunna bygga ett bättre och humant samhälle. Bort från Homo Economicus!

 

Där Du själv bestämmer det pris i tid - Du anser Du vara värd för Nya Sverige och framtiden!

 

Vi har således inga arvoden, utan även denna bit kommer vi överens om - i vårt första möte. MEN - kan vi inte ge bort vår tid...  om Du anser dig värdelös!

 

Vårt syfte och strävan - är att vara din ärlige, trogne supporter och förändringsknuffare - i takt med den intention som DU har.

 

Vi gör detta på ett nära och empatiskt sätt, där vi med vår långa och gedigna erfarenhet, vet att det inte finns några enkla genvägar att nå långsiktiga mål. Vi har ett välgrundat och beprövat program 'EnerGo' - som bas för att bistå Dig om/när din resa handlar om Din karriär.

 

Vi hastar inte med mammon som drivkraft, och utan anpassar i Din takt och med professionell stringens.

 

Vi mår bäst, när vi kan se och vara med nära DU växer...och når Din Intention, Din riktning. Ditt syfte. Din plan.

 

Vi har funnit att kombinationen personlig coaching och att utvecklas via Vedic Art måleri - är en perfekt metod, som vi kan erbjuda via våra lokaler i Benestad, - eller i annan miljö vi kommer överens om.

HSP-coachen

Post: Benestad 4601, 273 91 Tomelilla

Bodygallerian, Skolgatan 6 i Tomelilla

www.hspcoachen.se

info@hspcoachen.se

0708-738916 och 0707- 893275