Hur jobbar vi som coacher

1 av 5 är högkänslig

Högkänslig ÄR

att vara

sensibelt

begåvad

HUR jobbar vi med dig som klient?

 

Eftersom vi vet att du som klient är en Högkänslig person (HSP), så blir det dock inga silkesvantar på - då vi vet, ser och förstår dina styrkor... V lyssnar såklart efter dina uttalade svagheter, men söker efter "termik" som får dig och din luftballong att lyfta. (Leo har förflutet i Flygvapnet..)

 

 

Vårt coachupplägg

 

Eftersom vi båda är HSP och professionella coacher, så vet vi hur vi ska möta dig som HSP på bästa sätt, för att hitta flödet som lyfter dig till bästa synbar kompetens. Det blir kanske en tuff resa, då vi vet de HSP:s styrkor du har, men som många andra varken ser, förstår eller vill berikas av!

 

Vår tanke och process

Vi föds alla med unik potential, men vi förvaltar den inte alltid så bra - med och pga olika hinder...

 

Ofta finns det det ett gap/glapp mellan det vi ÄR och det vi borde VARA... Många av oss fokuserar på HUR vi upplevs - och tror att den bilden är mitt rätta jag (profil/image benämns det som) - dvs det blir de andra som skapar mig... Detta kan vara mycket troligt för HSP:er - allrahelst när de är "under stenen". Därför är det extra viktigt för en högkänslig person att ha en egen personlig HSP-coach!

 

Varje människas uppgift är; kort sagt att sträva efter att uppnå sin egen potiential, och därefter använda den på ett meningsfullt sätt... - eller hur?

 

Uppgiften blir därmed - livslång!

 

Vårt syfte och strävan - är att vara din ärlige, trogne supporter och förändringsknuffare - i takt med den intention DU har!

 

 

Hoppas dessa rader får dig att bli mera nyfiken - och vilja veta mera via personliga möten.

 

 

HSP-coachen

Post: Benestad 4601, 273 91 Tomelilla

Bodygallerian, Skolgatan 6 i Tomelilla

www.hspcoachen.se

info@hspcoachen.se

0708-738916 och 0707- 893275