Leo som HSP-coach

1 av 5 är högkänslig

Högkänslig ÄR

att vara

sensibelt

begåvad

Lite om Leos bakgrund och jobb som coach

 

Jag, Leo är en högkänslig man och coach, som under åren 2002 - 2004 utbildade mig till  ICF ACC professional coach i Stockholm och New York. Jag har verkat inom Coach- utbildingsföretaget CoachCompagniet i Malmö och via egna företagen Adaptive Life Design och LeoCoaching. Jag har haft många coachsamtal både enskilt och med grupper, samt ansvarat för en samverkansenhet - coachpool - för att matcha företags behov gentemot möjliga och olika coacher. Dessutom prövat rollen som karriärcoach i uppdrag med Arbetsförmedlingen... DET- borgar för stor flexibilitet och stort tålamod!

 

Jag har förflutet som mentor och projektledare inom Magisterprogram på Ekonomihögskoan vid Lunds Universitet under slutet av 90-talet - och då fanns inte begreppet och yrkesrollen - Coach i Sverige - utan då var hen mentor!

Jag kom i kontakt med begreppet och innehållet kring "Coach" via mina studenter, som gjorde examensarbeten i USA - och där mötte fördelar med en personlig coach.

 

Jag tog med mig tankarna från studenterna, och var med och startade den första coachutbildningen i Sverige - PÅ SVENSKA!

 

Sagt om  Leo

"Ibland har man lyckan i livet att träffa på människor som ger ett outplånligt intryck, människor med förmågan att se saker och ting ur andra perspektiv än de konventionella.

Leo har den förmågan. Han ser saker från en annan vinkel och med ett annat ljus. Hans sökare noterar detaljerna som ingen annan ser och han sätter in dem i det stora perspektivet som uppdagas först efter att han förklarat det. Han hittar lösningar ingen trodde var möjlig att finna. Han övertygar sin omgivning med sin entusiasm. Han har ett lysande intellekt och är snabbtänkt som få."/ Lars Wahlberg, KAM inom Logica

 

"Leo is an open minded coach and business colleague. His neverending curiosity takes him into the kernel of the dialogue. In that dialogue you will discover things that you wouldn't believe exist.

 But they do with the assitant from  Leo... Combine this with business focus and you will get extra ordinary result"./ Mats Ögren VD inom Human Craft.se

 

 Varför sak DU välja mig som din personlige HSP-coach?

 

  • Jag är klart medveten om HUR det är att vara Högkänslig - både privat och i jobbet
  • Jag har jobbat som rekryterare, och vet hur svårt det kan vara att synas på rätt sätt...
  • Jag är modig - att vara generös, dvs jag vågar se utanför boxen - utifrån din potential
  • Jag betraktas som Research Investigator, dvs har som referenter ovan - ofta lätt att hitta alternativa synsätt, vägar och karriärer

 

  • Jag har en gedigen och professionell Coachutbilding med vana i samtal och handlingsplaner
  • Under 2015 - 2016 utbildar jag mig till Mentor inom Universalhearts.se
  • Jag är klart extrovert ( många HSP är introverta) och med hög empatisk kompetens
  • Jag är lättsamt trevlig som person, så det blir inga "krystade" möten...

Jag försöker, så ofta det går - låta mina steg gå mot vår målarateljé....http://leoarts.karleoarts.se/#!home

HSP-coachen

Post: Benestad 4601, 273 91 Tomelilla

Bodygallerian, Skolgatan 6 i Tomelilla

www.hspcoachen.se

info@hspcoachen.se

0708-738916 och 0707- 893275