Våra Värdegrunder, Affärsidé o Vision

1 av 5 är högkänslig

Högkänslig ÄR

att vara

sensibelt

begåvad

Vår värdegrund

 

Engagerade

 

Vi är empatiskt engagerade i allt vi gör.

Vi följer dig hela vägen, dvs ser även upp för gupp... och återvändsgränder...

Vi säger saker med hjärtat, kroppen och hjärnan - helheten kan bli större än delarna!

Vi lyssnar  mellan raderna, dvs Det är inte det du hastigt säger som hörs, utan vad du gör - därefter...och syns!

 

Vi ser till att ha kul i våra uppdrag :-)

 

Lyhörda

 

Vi är nyfikna.

Vi har örat med vinden och är känsliga för vibrationer

Vi söker ständigt utvecklande förändringar

 

Vi skapar framsyn om framtid genom relationer.

 

Lösningsorienterade

 

Vi agerar innovativt och självständigt.

Vi tar ansvar - om du har förmåga och vilja att göra detsamma

Vi hjälper och stöttar alltid varandra.

 

Vi bryr oss mer om intentioner -  än titlar och status.

 

 

 

Vår  Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla människor att nå sin fulla potential.

 

Vi gör detta genom att använda professionell coaching som metod, då vi funnit det vara det mest effektiva, lönsamma och givande utvecklingsverktyget.

 

 

 

Vår  Vision

En värld med människor, som ser, hör och vill samverka till en hållbar planet - bort från girighetens tärande oförnuft!

 

HSP-coachen

Post: Benestad 4601, 273 91 Tomelilla

Bodygallerian, Skolgatan 6 i Tomelilla

www.hspcoachen.se

info@hspcoachen.se

0708-738916 och 0707- 893275